Er zijn momenten in het leven waarop het nodig is de balans op te maken. Dit kan het gevolg zijn van een beslissende gebeurtenis zoals het verlies of veranderen van baan, het gevoel dat uw talenten niet tot hun recht komen of een onbestemde onvrede over de huidige werk- of levenssituatie. U bent op een kruispunt aangekomen.

De coaches van la Chance helpen u uw verlangens in kaart te brengen en van koers te veranderen. Het bewust worden van de keuzes die u heeft gemaakt en de ambities die voor u liggen in combinatie met een daadwerkelijke verandering van gedrag staat altijd centraal. Dit leidt tot zelfinzicht en daardoor tot een groter zelfsturend vermogen waardoor u in beweging komt. Kom weer in balans met la Chance.

Kwaliteit

Het verwezenlijken van kwaliteit in werk en leven is de essentie van de ondersteuning die la Chance biedt. Hoe staat u in het leven in relatie tot het bereiken van uw doelen, verwachtingen, normen en waarden? Bij die kwalificering komt vaak zingeving te pas. Laat u inspireren om zo de eerste, nieuwe stappen van het leven te kunnen zetten. Het proces is net zo belangrijk als het doel. Zingeving is daarom een belangrijk aspect bij de zoektocht naar het juiste pad voor ieder individu tijdens de begeleiding door la Chance.

Daarom biedt la Chance een keur aan begeleidingsvormen aan, altijd afgestemd op de vraag van de cliŽnt.

‘Door Joke's open en optimistische houding voelde ik voor het eerst sinds lange tijd dat ik mezelf mocht zijn’

— Hans